Netmens Solutions Oy on nyt osa Sofeltech Oy:ta. Lue tiedote

Testaustuotteet

Sofeltech tarjoaa laadukkaat tuotteet käsittäen adapterit, jigit ja fixturet. Teemme myös piikkipetikenttiä, mekaanisia, pneumaattisia ja alipaineella toimivia.

testaus ja testerit

Testausjärjestelmät sisältävät hyvin usein mittauslaitteita. Testerinä voidaan käyttää hyvin yksinkertaista jigeihin tai fixtureihin perustuvaa tekniikkaa tai kysymyksessä voi olla myös laajempi kokonaisuus, jolloin mittalaitteet sijoitetaan erilliseen laitekehikkoon.

Testausohjelmistot

Kun kysymyksessä on automaattinen testaus tai haluamme tilastoida testaustuloksia, niin tarvitsemme joko suoraan piirilevylle (prosessoriyksiköt) tehtyjä testausohjelmasovelluksia tai ulkoista tietokonetta ohjaamaan mittalaitteita. Näissä tapauksissa tietokoneella on usein myös laajempi rooli, sekä testattavan tuotteen että jigin ohjaus. Näin toimittaessa saamme prosessiin nopeutta ja testaustuloksiin yhdenmukaisuutta. Toistettavuus mittausrutiinien välillä pysyy vakiona, jolloin itse mittaustulokset ovat paremmin verrattavissa.  Nämä järjestelyt vaativat kuitenkin suurempia tuotantomääriä valmistukseen.

Saat meiltä testauslaitteistoa varten valmistettavia tuotteita tai tuotteita omana kokonaisuutenaan sisältäen suunnittelun, ohjelmiston ja laitteiston

OTA YHTEYTTÄ